РП7 - Загальна інформація

Завантажити у форматі PDF
Структура РП7 складається з чотирьох програм, що відповідають спеціальним цілям і основним компонентам зони європейських досліджень.

Співробітництво

Основою програми РП7, яка становить дві третини загального бюджету, є програма "Співробітництво". Вона сприяє співробітницьким дослідженням в Європі та інших країнах-партнерах за допомогою проектів міжнаціональних консорціумів промислових та наукових співтовариств. Дослідження проводитимуться відповідно до десяти тематичних пріоритетів:
1.Здоров’я

•Біотехнології, інструменти та технології для здоров’я людини
•Передові дослідження для здоров’я людини

-біологічні дані та процеси
-дослідження мозку
-інфекційні хвороби
-поширені хвороби

•Охорона здоров’я

2.Продукти харчування, сільське господарство, біотехнології

•Використання та менеджмент біологічних ресурсів землі, лісу і води
•„Fork to farm”- продукти харчування та здоров’я
•Науки про життя та біотехнології для вдосконалення нехарчових продуктів і процесів

3.Інформаційні та комунікаційні технології

•Основи інформаційних і комунікаційних технологій
•Інтеграція технологій
•Використання досліджень
•Майбутні технології та технології, що розвиваються

4.Нанонауки, нанотехнології, матеріали та нові виробничі технології

•Нанонауки та нанотехнології
•Матеріали
•Нові процеси виробництва
•Інтеграція технологій для промислового використання

5.Енергія

•Водневі та паливні елементи
•Відновлювальні джерела виробництва електричної енергії
•Відновлювальні джерела виробництва палива
•Відновлювальні джерела нагрівання та охолодження
•Технології поглинання та зберігання СО2 для нульової емісії виробництва електроенергії
•Технології збагачення вугілля
•Розвинуті енергетичні мережі
•Ефективне використання та збереження енергії
•Знання про політику в галузі енергетики

6.Навколишнє середовище (вкл. зміни клімату)

•Зміни клімату, забруднення та ризики 
•Стале управління ресурсами
•Технології охорони навколишнього середовища
•Спостереження за Землею та інструменти оцінки життєдіяльності

7.Транспорт (вкл. Аеронавтику)

•Аеронавтика та повітряний транспорт
•Наземний транспорт (залізничний, автомобільний, водний)
•Підтримка Європейської глобальної супутникової навігаційної системи (Galileo)

8.Соціоекономічні та гуманітарні науки

•Розвиток, зайнятість і конкурентоспроможність в обізнаному суспільстві 
•Об’єднання економічних, соціальних та екологічних цілей у європейську перспективу
•Основні тенденції розвитку суспільства
•Європа в світі
•Громадяни ЄС
•Соціоекономічні та наукові індикатори
•Передбачення

9.Космос

•Космічні прилади на службі європейського суспільства
•Використання космосу
•Науково-технічний розвиток космічних досягнень
10. Безпека
•Захист від тероризму та злочинності
•Безпека інфраструктур і об’єднань
•Безпека кордонів
•Відновлення безпеки в кризових випадках
•Інтеграційні системи безпеки та системи безпеки із взаємодії
•Безпека та суспільство
•Координація та структурування досліджень у сфері безпеки

Докладніше про програму "Співпраця”: http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_en.html

Ідеї

Програма «Ідеї» - новий напрям у рамкових програмах. Його базова ідеологія – не лише сприяти дослідницькій співпраці між інституціями чи більшій міжнародній мобільності науковців, але й підтримувати найбільш інноваційні ідеї, що їх розробляють та втілюють європейські дослідники. Програма підтримує «передові дослідження» лише на основі наукової досконалості. Дослідження можна проводити в будь-якій сфері науки чи технологій, включаючи машинобудування, соціально-економічні та гуманітарні науки. На відміну від програми співробітництва, в міжнаціональних партнерствах немає жодних зобов’язань. Проекти реалізуються «окремими групами», які будуються навколо «головного дослідника». Програма реалізується за допомогою нової Європейської дослідницької ради (ERC), завдання якої, за визначенням Європейської Комісії, стимулювати найліпших, по-справжньому креативних науковців, дослідників та інженерів для здійснення сміливих досліджень.

Докладніше про програму "Ідеї": http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html

Люди

Програма «Люди» забезпечує підтримку мобільності дослідників і розвитку кар’єри як для дослідників країн Європейського Союзу, так і для дослідників інших країн. Основним інструментом реалізації програми "Люди" є Програма мобільності ім. Марії Кюрі та забезпечує транснаціональну мобільність науковців, вчених, студентів, викладачів та працівників.
Програма "Люди" має такі складові:

•початкова підготовка, в першу чергу, молодих дослідників;
•довготривале навчання та розвиток кар’єри;
•співпраця та партнерство промисловості та науки;
•міжнародні виміри;
•спеціальні дії
Програма відкрита для всіх областей наукового і технологічного дослідження і містить схеми, призначені для розвитку міжнародної мобільності з країнами (треті країни), які не є членами ЄС, або асоційованими країнами.

Для участі представників, так званих третіх країн, існують наступні стипендіальні програми:
•Початкове навчання дослідників, підвищення наукового рівня молодих науковців: підтримка відібраних на конкурентній основі освітніх організацій від різних країн членів ЄС та асоційованих країн, з метою створення мережі наукових закладів, у відповідності до спільної дослідницької програми, ідентифікованих відповідних наукових областей, які відповідають спільним інтересам, з урахуванням міждисциплінарності досліджень .
•Академічно-промислове співробітництво, ці схеми стимулюють міжгалузеву мобільність і посилюють партнерство в довгострокових дослідницьких програмах між академічними та промисловими організаціями, зокрема малими та середніми підприємствами в країнах країн членів ЄС (MS) та асоційованих країнах (АC). Партнерська організація з MS/AC може приймати у себе представників третіх країн, які не є членами або асоційованими країнами (треті країни)
•Міжнародні Стипендії в’їздні (IIF), відкриті для дослідників третіх країн. В рамках цих стипендіальних програм забезпечується фінансова підтримку індивідуальним дослідницьким проектам, представленими досвідченими дослідниками до наукової установи у країнах MS/AC (''host organisation'')
•Міжнародна Схема (IRSES) обміну науковими кадрами - обмін науковими кадрами і мережеві дії між Європейськими дослідницькими організаціями і організаціями третіх країн.
•Міжнародні Стипендії виїзні (IOF) для кар'єрного розвитку пропонують фінансову підтримку навчання та транснаціональну мобільність в рамках індивідуальних проектів, представлених дослідниками MS/AC країн з приймаючою організацією в третій країні.

Докладніше про програму "Люди": http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html 

Можливості

Програма «Можливості» посилює дослідницькі можливості, необхідні Європі для того, щоб створити базу знань, яка бурхливо розвиватиметься.

Вона охоплює такі широкі види діяльності:
•Дослідницькі інфраструктури
•Дослідження на користь малих та середніх підприємств
•Сфери знань
•Дослідницький потенціал
•Наука у суспільстві
•Специфічна діяльність у міжнародному співробітництві.

Крім того, програма "Можливості" спрямована на:
•підтримку послідовного розвитку стратегій;
•доповнення програми "Співробітництво";
•підтримку політики та ініціатив ЄС щодо посилення послідовності та зміцнення впливу політики країн-членів;
•пошук спільного щодо регіональних та єдиної політики, структурного фонду, програм освіти та підготовки та Програми конкурентоспроможності та інновацій.

Докладніше про програму "Можливості": http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/home_en.html

Програма "Євроатом"

Дослідження в галузі енергетики за програмою "Євроатом" здійснюються відповідно до угоди, за якою у 1957 році була створена Європейський союз з атомної енергетики - Євроатом.
За законом Євроатом відокремлений від Європейського Союзу та має свою окрему Рамкову програму з досліджень. В той же час, управління Євроатомом здійснюють спільні з ЄС структури.
В межах РП7 Євроатом створено дві спільні програми. Одна програма охоплює непрямі дії в галузі енергії термоядерного синтезу, ядерне ділення та захист від радіації. Інша програма охоплює прямі дії в ядерній галузі Спільного дослідницького центру Європейської Комісії, що був створений в межах Угоди про Євроатом й залишається провідним інститутом в галузі ядерних досліджень в Європі.
Докладніше про програму "Євроатом": http://cordis.europa.eu/fp7/euratom/home_en.html

 
Підпишіться на нашу розсилку і поновлення